CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chào mừng bạn đến với khoedepshop.vn. Khoedepshop.vn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

 

Theo Chính sách này "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

2. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

2.1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, sử dụng khoedepshop.vn bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu bằng phương tiện được quy định tại mục 2.7 dưới đây.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào, nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng website khoedepshop.vn được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật để có được cập nhật mới nhất.

 

2.2 Mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

Khoedepshop.vn thực hiện thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng vào những mục đích như sau:

- Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Khách hàng.

- Phục vụ cho dịch vụ chăm sóc Khách hàng: Phản hồi các câu hỏi, yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.

- An ninh: Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo tài khoản nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho Khách hàng

- Theo quy định pháp luật: Tùy thuộc vào quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Dùng cho những mục đích khác của khoedepshop.vn không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên website khoedepshop.vn

 

2.3. Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin

2.3.1 Phạm vi thu thập thông tin

Khoedepshop.vn thu thập thông tin cá nhân của Seller trong các trường hợp sau:

- Khách hàng trực tiếp cung cấp cho khoedepshop.vn.

Các thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp chokhoedepshop.vn được thực hiện  bao gồm: Họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng và thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và các câu hỏi an ninh khác liên quan (nếu có).

 

2.3.2 Phạm vi sử dụng thông tin

- Khoedepshop.vn sử dụng các thông tin cá nhân của Seller theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Khoedepshop.vn sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để thực hiện các mục đích quy định tại Mục 2.2 của Chính sách bảo mật thông tin này.

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

 

2.4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ.

 


Bình luận
Gọi ngay : 0908 469 409